Web Dizajn Kurs | Jednogodišnji program školovanja | ITAcademy Beograd

Na Web Design programu naučićete načine izrade i postavljanja web prezentacija, uz teorijski uvod, a potom i rad sa konkretnim alatom za kreiranje prezentacija. Naučićete da pravite web prezentacije, kao i dinamičke animirane sajtove. Uz to, polaznici će se upoznati sa osnovama HTML jezika, CSS stilovima, JavaScriptom, ali i najmodernijim tehnikama HTML5 animacije i prikaza sadržaja, uz optimizaciju responsive dizajna primenjivog kako za računare, tako i za mobilne telefone, tablet uređaje i tako dalje.

Cilj programa je da Vas osposobi da samostalno izrađujete atraktivne web sajtove, da ih postavljate i održavate.