Obuka koja vas upoznaje sa najrasprostranjenijim tehnologijama 3D štampe. Upoznaćete se kakvaje veza 3D CAD softvera sa štampom, kako izgledaju softveri za pripremu 3D štampe i upoznaćete se sa nekoliko uređaja koje imamo u našoj Laboratoriji za 3D štampu.