Na kursu robotike za školarce deca imaju priliku da se upoznaju sa mbot robotom. Mbot robot je jako popularan u našim osnovnim školama, a postoji i regionalno takmičenje programiranja mbot robota. Na takmičenju od dece se očekuje da programiraju robota koristeći senzore i motore i definišući brzinu, pravac i vreme kretanja.

Na ovom kursu učenici prave robota od nule i uče da ga isprogramiraju. Na časovima robotike će imati priliku i da se upoznaju sa velikim brojem senzora. Tokom izrade projekta prolaze kroz sve faze koje su prisutne u dizajniranju, počev od definisanja problema, preko planiranja, projektovanja rešenja, kao i modifikacije rešenje. Predviđeno je da deca rade u paru čime se podstiče kolaboracija i komunikacione veštine.