Kurs Arudino Kids Banja Luka

Opis – Oduvijek ste se pitali kako radi semafor? Možda ste želeli i da isprogramirate jedan svoj, ali niste znali kako ili niste imali nekoga ko bi vam pokazao. Kurs Arduino će vas upoznati sa osnovama programiranja kroz upotrebu “Arduino” platforme.

Namenjen izgradnji prostih sistema u automatici i robotici, ova platforma je pogodna za upoznavanje sa svetom elektronike. “Arduino” je namenjen i umetnicima, dizajnerima, programerima i svima koji su zainteresovani za stvaranje interaktivnih objekata i okruženja. Za vreme trajanja ovog kursa polaznici će naučiti šta su i kako rade senzori, motori, mikrokontroleri i kako se svi oni povezuju i programiraju u jednu funkcionalnu celinu.

Kurs Arduino predstavlja primer interaktivnog učenja kroz igru i zabavu. Tokom kursa pravićemo sijalice koje svetle uz muziku, električnu kockicu, semafore, rampe, različite robote i još mnogo zanimljviih stvari. Danas se na internetu može pronaći veliki broj ideja i projekata za rad sa “Arduino” platformom. Kurs Arduino će osposobiti i ohrabriti polaznike za realizovanje tih ideja, ali i za stvaranje novih.