COVID - 19

Ideja

O projektu

Radili smo na izradi projekta 3D vizira

Realizatori

0 %

Kompletna izrada vizira je krenula od ideje pa preko materijal koje smo nabavili da bih vizire mogli da korisite medicinski radnici

0 +

Donirali smo preko 5000+ vizira zdrastvenim ustanovama širom Kosova

0 X

Kada se ekipa orgnizuje mnogo je lakše doći do velikog rezultata. Zaslugom naših članova bili smo u mogućnosti da vizire besplatno doniramo zdrastvenim radnicima koji su bili prvi na udaru.

Vizire smo donirali svim zdrastvenim ustanovoma širom Kosova: 

  • Gračanica
  • Štrpce
  • Gnjilane
  • Parteš
  • Pasjane
  • Šilovo
  • KBC Gračanica
  • Lipljan
  • Gušterica
  • Ugljare