O nama

2018.

Gračanica Innovation Center

NVO“Gračanica Innovation Centar” –“GIC” je osnovano 2018. godine kao nestranačko i neprofitabilno udruženje sa misijom:

“Pruža pomoć obrazovanju i podršku deci sa i bez poteškoća u razvoju.”

Naša vizija je – PRAVO NA JEDNAKO OBRAZOVANJE SVIH ZAJEDNICA NA KOSOVU.

Cilj

Ideja

Naš cilj je da damo svoj doprinos u stvaranju humanog društva kroz realizaciju programa I projekata koji su usmereni ka unapređenju I podizanje kvaliteta obrazovanja dece I mladih kao I podsticanjem mladih za samozapošljavanje kroz proces obuke I osposobljavanja lica za njihovo dalje napredovanje I usavršavanje u procesu integracije u savremenom društvu kao I njihovom osnaživanju, unapređenje I borbu protiv diskriminacije, marginalizacije I njihovo isključivanje, podsticanjem aktivizma kod mladih I marginalizovanih grupa u istraživačkom radu.

Članovi

Upoznajte naše tim lidere

77240214_2744929542194126_9176243459500015616_n
CEO
ProfileImages_1626092415_281849486
Instruktor HR
Instruktor

How We can Help You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gračanica Innovation Center

Ostali konkretni ciljevi: zaštita dece I mladih od nasilja, zloupotreba I iskorišćavanje, osnivanje I razvoj sredstva javnog informisanja pripadnika nacionalnih manjina, razvoj ekološke svesti, smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, promocija I podrška procesima donošenja odluka I javnih politika, podrška sportskim društvima, aktivna saradnja sa svim domaćim institucijama kao I međunarodnim I domaćim nevladinim organizacijama I udruženjima.

Organizacija se aktivno bavi edukacijom, trenutno su aktivna četiri kursa.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva “GIC”: Organizuje kurseve I seminare iz oblasti obrazovanja, sarađuje sa drugim institucijama iz oblasti obrazovanja I informisanja, kao I sa ostalim udruženjima I NVO-ima, prikuplja sredstva za edukaciju od stranih I domaćih donatora I ostalih međunarodnih organizacija I sarađunje sa njima, podstiče inicijativu za poboljšanje uslova života ljudi I razvija program udruživanja zajednica kroz edukaciju.

Ostalo

COVID - 19

Neki od kurseva koje organizacija održavala za vreme pandemije Covid19 su pauzirani dok su neki nastavljeni online, sem kurseva za vreme pandemije Covid19 organizacija je oformila šestočlani tim koji je radio na štampanju zaštitnih vizira. U početku smo imali jedan 3D štampač kasnije su našu inicijativu u borbi protiv virusa Covid19 uvidele I druge oraganizacije I tako smo dobili još 3 3D štampača koje je donirao UNMIK I još dva 3D štampača koje je donirala Švajcarska ambasada kroz projekat EYE, što nam je sad pomoglo i stvorilo mogućmost za još jedan kurs 3D dizajna koji je aktivan u Gračanica Innovation Centru.

Da li si spreman da se pridružiš

Dovoljno je da samo popuniš formular