GRAČANICA INNOVATION CENTER
POMAŽEMO U USPOSTAVLJANJU IT ZAJEDNICE ZA PRUŽANJE VEŠTINA I ZNANJA VEZANIH ZA NAJEFIKASNIJE KORIŠĆENJE PODATAKA U OTVORENOM DRUŠTVU.
GRAČANICA INNOVATION CENTER
POMAŽEMO U USPOSTAVLJANJU IT ZAJEDNICE U PRUŽANJU VEŠTINA I ZNANJA VEZANIH ZA NAJEFIKASNIJE KORIŠĆENJE PODATAKA U OTVORENOM FORMATU.
GRAČANICA INNOVATION CENTER
ANGAŽUJEMO MLADE U PROJEKTE IZ REALNOG ŽIVOTA KAKO BI BILI SPREMNI ZA BUDUĆA ZANIMANJA ZA VEŠTINE NEOPHODNE DA DOPRINESU PROSPERITNIJEM KOSOVU.
GRAČANICA INNOVATION CENTER
OPREMU U OKVIRU NAŠIH RADIONICA KORISTE SVI POLAZNICI OBUKE. KORISNICIMA JE NA RASPOLAGANJU ŠTO BOLJA OPREME KAKO BIH NJIHOVI REZULTATI BILI JOŠ BOLJI
Previous
Next

Zašto se pridružiti GIC-u?

Budite deo najveće tehnološke zajednice iskoristite mogućnosti da svoje ideje sprovedete u delo kroz  obuke neophodne za primenu praktičnih veština u IT svetu. Naš cilj da pružimo svima jednake uslove za uspeh. Pružanjem pomoći nevećinskim zajednicama u našem društvu pružamo mogućnost da svi imaju jednake šanse da dođu do svog cilja. Neka tvoja ideja bude pokretač promena. Pridruži nam se !!!

NAŠI PARTNERI SU PREPOZNALI RAD ZA VIŠE OD 3 GODINA LISTA PARTNERA SE UVEĆAVA, PONOSNI SMO JER SMO DEO JEDNO VELIKOG TIMA.

Pridruži se našem timu

Popunite online prijavu i postani deo našeg tima. Ako si zainteresovan da budeš u našem timu.

VIZIJA

NVO
Gračanica Innovation Centar

Naša vizija je – PRAVO NA JEDNAKO OBRAZOVANJE SVIH ZAJEDNICA NA KOSOVU.

0
Godine se registrujemo kao NVO
0 +
USPEŠNO IMPLEMENTIRANIH PROJEKATA
O NAMA
“Pruža pomoć obrazovanju i podršku deci sa i bez poteškoća u razvoju.”
NVO“Gračanica Innovation Centar” –“GIC” je osnovano 2018. godine kao nestranačko i neprofitabilno udruženje sa misijom:

Naš cilj je da damo svoj doprinos u stvaranju humanog društva kroz realizaciju programa I projekata koji su usmereni ka unapređenju I podizanje kvaliteta obrazovanja dece I mladih kao I podsticanjem mladih za samozapošljavanje kroz proces obuke I osposobljavanja lica za njihovo dalje napredovanje I usavršavanje u procesu integracije u savremenom društvu kao I njihovom osnaživanju, unapređenje I borbu protiv diskriminacije, marginalizacije I njihovo isključivanje, podsticanjem aktivizma kod mladih I marginalizovanih grupa u istraživačkom radu.

Ostali konkretni ciljevi: zaštita dece I mladih od nasilja, zloupotreba I iskorišćavanje, osnivanje I razvoj sredstva javnog informisanja pripadnika nacionalnih manjina, razvoj ekološke svesti, smanjenje siromaštva kroz osnaživanje ugroženih grupa, promocija I podrška procesima donošenja odluka I javnih politika, podrška sportskim društvima, aktivna saradnja sa svim domaćim institucijama kao I međunarodnim I domaćim nevladinim organizacijama I udruženjima.

Organizuje kurseve I seminare iz oblasti obrazovanja, sarađuje sa drugim institucijama iz oblasti obrazovanja I informisanja, kao I sa ostalim udruženjima I NVO-ima, prikuplja sredstva za edukaciju od stranih I domaćih donatora I ostalih međunarodnih organizacija I sarađunje sa njima, podstiče inicijativu za poboljšanje uslova života ljudi I razvija program udruživanja zajednica kroz edukaciju.

  1. Arduino kurs koji je namenjen za srednjoškolce koji žele da se nauče nešto više o programiranju, elektronici I robotici.
  2. M-bot kurs je namenjen za decu do 15god(osnovci) gde mogu da nauče prve korake programiranja.
  3. Web desing koji je namenjen za sve koji vole I žele da se bave web programiranjem.
  4. 3D modelovanje namenjen za učesnike svih starosnih doba koji žele da se oprobaju u svetu 3D modelovanja.

Sem kurseva organizacija je I učesnik takmičenja koja trenutno na Kosovu organizuje Bonevet, na takmičenju M-bot koje se održalo na Kosovu članovi organizacije su osvojili drugo mesto I tako se kvalifikovali za regionalno takmičenje sa još jednim timom u Hrvatskoj gde su bili na prvom mestu I kvalifikovali se za svetsko takmičenje u Kini. Pored takmičenja M-bot Gračanica Innovation Centar je učesnik I na takmičenju Arduino programiranja gde su učesnici tima 2019.god na prvom takvom takmičenju koje se održalo na Kosovu osvojili drugo mesto. GIC je održavao i kurseve tehnologije u partnerstvu sa organizacijama iz Prištine “OPEN DATA KOSOVO”, “J-CODERS”, radili smo na kursevima na temu samozapošljavanjem sa lokalnim organizacijama iz Gračanice, GIC je radio i na osnaživanju omladine iz oblasti Itsektora i u Opštini Klokot u saradnji sa nevladinom organizacijom “OPA” kao i sa omladinskim savetom Klokot.

AKTIVNOSTI TOKOM COVID-19

Neki od kurseva koje organizacija održavala za vreme pandemije COVID-19 su pauzirani dok su neki nastavljeni online, sem kurseva za vreme pandemije COVID-19 organizacija je oformila šestočlani tim koji je radio na štampanju zaštitnih vizira. U početku smo imali jedan 3D štampač kasnije su našu inicijativu u borbi protiv virusa COVID-19 uvidele i druge oraganizacije I tako smo dobili još 3D štampača koje je donirao UNMIK I još dva 3D štampača koje je donirala Švajcarska ambasada kroz projekat EYE, što nam je sad pomoglo i stvorilo mogućmost za još jedan kurs 3D dizajna koji je aktivan u Gračanica Innovation Centru.
Aleksandar Blagić

CEO GIC

Aleksandar Blagić
CEO
Milan Stojanović
Instructor
Denis Ivić
Instructor

LEKSIKON

Back in Time

Naš vredan tima

GRAČANICA INNOVATION CENTER

DONORS

BLOG

Pogledajte naše aktivnosti